Pracownia Projektowa
Katarzyna Skaza - Ozimek

Projektowanie - Nadzór - Wykonawstwo
Robót Budowlanych mgr inż. Mirosław Skaza

Architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne.
Sanitarne: c.o.,wentylacja, klimatyzacja. wod-kan.
Ochrona ¶rodowiska: Oceny oddziaływań inwestycji, operaty, itp..
Nadzór inwestorski we wszystkich branżach.
Kompleksowa realizacja inwestycji.
Prowadzenie całego procesu inwestycji od projektu do realizacji.
Wszechstronna pomoc techniczna, usługi doradcze, ekspertyzy.
O firmie
Design by BS 2003